Sudski tumač za engleski

Verica Amidžić prof. engleskog jezika, vlasnik i osnivač škole, je registrovana kao stalni sudski tumač za engleski jezik od 1985. godine. Pored nje, svi profesori engleskog jezika u ANGLIJI su vrsni prevodioci sa iskustvom u prevodjenju.

Dokumenti koji se najčešće prevode i ovjeravaju su: ugovori, lična dokumenta, svjedočanstva, potvrde, diplome, izvodi iz sudskog registra, ovlašćenja, ljekarski nalazi i sl. Stručni prevodi se obično odnose na oblasti kao što su: pravo, tehnika, medicina, poljoprivreda, hidrogradnja i sl.

Kod nas možete popuniti i aplikacije za vize, a za vas obavljamo telefonske razgovore sa inostranstvom. Prevode dostavljamo u obliku koji zahtijeva klijent, poštujući dogovorene termine. Garantujemo strogu povjerljivost i čuvanje informacija koje se nalaze u tekstu za prevođenje.