ŠKOLA

Photo 367

Školu stranih jezika ANGLIA je 1996. godine osnovala Verica Amidžić, prof. engleskog jezika, vlasnik, direktor i akademski menadžer škole. Od te daleke 1996.g, svi mi zaposleni u Angliji konstantno radimo na usavršavanju svih segmenata našeg rada, a rezultati koje postižemo svjedoče o tome. Zadovoljstvo nam je da prenosimo znanje engleskog i njemačkog jezika, a po potrebi i drugih jezika, izlazimo u susret ličnim potrebama svakog učenika i stvaramo prijatne uslove za učenje u kojima polaznici Anglije mogu da osjete svu pažnju i podršku koju im pružamo.

NAŠA MISIJA

Posvećeni smo pružanju kvalitetne nastave stranih jezika od 1996. godine. Mnoge geeracije učenika smo ispratili na put uspješnih karijera i ispunjenja životnih ciljeva. Zalažemo se za unapređenje profesionalnosti, upotrebu novih tehnologija, podizanje standarda u nastavi stranih jezika i podsticanje entuzijazma. Težimo da zapošljavamo i kontinuirano usavršavamo kvalitetne nastavnike i administrativno osoblje kako bismo postigli kvalitet i razvili potrebu za stalnim ličnim usavršavanjem. Cilj nam je da ponudimo našim klijentima najbolji kvalitet za uloženi novac.

VIŠE OD 20 GODINA POSTOJANJA ANGLIJE

2016. godine ANGLIA je obilježila značajan jubilej - 20 godina postojanja i uspješnog rada. Ovaj jubilej obilježili smo na društveno odgovorniji način te smo ostvarili saradnju sa nekoliko gradskih osnovnih škola. Rezultat te saradnje je da smo opremili kabinete engleskog jezika u tim školama. Verujemo da bolja sredina uvijek inspiriše na bolji rad i još bolje sopstvene rezultate. Takođe smo dodijelili 14 stipendija za kurs engleskog jezika u školskoj godini 2016/2017 učenicima iz gradskih osnovnih škola koji žele da uče jezike, a roditelji nisu u mogućnost da im to omoguće.

VRATI NA POČETAK

NASTAVNICI

Svi naši nastavnici su izuzetno motivisani i posvećeni svom radu. Imaju obavezu redovnog stručnog usavršavanja putem predavanja, seminara, konferencija, kao i internih treninga. U radu primjenjuju najsavremenije metode i pažljivo odabrane programe koji nastavu čine veoma dinamičnom i efikasnom. U nastavi se koriste raznovrsna savremena nastavna sredstva.

Nastavnici u ANGLIJI kontinuirano prate rad polaznika i u svakom momentu mogu da pruže savjet i podršku kako bi kandidati što lakše došli do željenog cilja u učenju jezika. Kroz neposrednu i stalnu interakciju polaznici su u svakom momentu upoznati sa ciljevima i rezultatima učenja. Nastavnici i sve osoblje ANGLIJE su u potpunosti posvećeni polaznicima i njihovim potrebama, zahvaljujući čemu naši polaznici osim jezičkih vještina stiču znanja i vještine potrebne za život.

VRATI NA POČETAK

PROSTORIJE I OPREMLJENOST

Centralna škola se nalazi u ulici Prof. Bakajlića 15, u neposrednoj blizini centra grada, i ima 8 prostranih, savremeno opremljenih učionica. Sve učionice su kompjuterizovane sa pristupom Internetu, a interaktivne table su zastupljene u radu na svim nivoima. Interaktivne table daju posebnu i novu dimenziju u nastavi jezika, gdje ozbiljna gramatička vježbanja postaju igra i zabava. Table omogućavaju da se sav jezički materijal sa časova oplemeni sadržajem sa interneta, kao što su autentični intervjui, video zapisi i sl. Pored toga, učenici uz pomoć tableta imaju pristup različitim sadržajima, koji doprinose lakšem savladavanju gradiva i proces učenja čine zanimljivijim i efikasnijim.

Škola stranih jezika ANGLIA ima organizovanu nastavu engleskog jezika za djecu od 5 godina do 5. razreda osnovne škole i na lokacijama van centralne škole, kako bi se približili učenicima mlađeg uzrasta i olakšali njihovim roditeljima. Ove učionice su posebno prilagođene radu sa djecom mlađeg uzrasta.

VRATI NA POČETAK

SARADNJA SA ISPITNIM CENTROM ZA CAMBRIDGE ISPITE

Od svog osnivanja, 1996. g. pripremamo kandidate za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Od 2009. godine ispiti se održavaju i u prostorijama ANGLIJE, što je velika pogodnost za naše kandidate.Od 2019. godine Škola stranih jezika ANGLIA sarađuje sa ispitnim centrom International Exam Centre Context (EA013) iz Beograda, koji administrira sve Cambridge ispite.

VRATI NA POČETAK