Upis


UPIS NA OPŠTE KURSEVE ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA

Najbolje vrijeme za upis na opšte kurseve u ANGLIJI je od 15. avgusta, jer svi kursevi počinju 1. septembra, a dužina trajanja kursa usklađena je sa školskim kalendarom u državnim školama. Upis kanidata, koji nisu totalni početnici, se vrši tokom školske godine. Oni se mogu priključiti nivou, koji odgovara njihovom znanju, u toku godine u skladu sa njihovim rezultatima na testu za određivanje nivoa znanja.

Ukoliko želite da pohađate neki od naših kurseva engleskog ili njemačkog, možete doći lično u ANGLIJU, prijaviti se telefonom na broj 055/220-622, ili se prijaviti online.

KONVERZACIJSKI I INTENZIVNI KURSEVI ENGLEKOG I NJEMAČKOG

Najbolje vrijeme za upis na konverzacijske i intenzivne kurseve u ANGLIJI je u avgustu i u januaru, međutim, upis može biti i češće, ukoliko postoji dovoljan broj kandidata da se formira grupa. Svi kandidati, osim totalnih početnika, se testiraju kako bi se odredio njihov nivo znanja, a zatim se raspoređuju u grupe koje odgovaraju njihovim skolskim i poslovnim potrebama.

Ukoliko želite da pohađate neki od naših konverzacijskih i intenzivnih kurseva engleskog ili njemačkog, možete doći lično u ANGLIJU, prijaviti se telefonom na broj 055/220-622, ili se prijaviti online.

TEST ZA ODREĐIVANJE NIVOA ZNANJA

Svi kandidati, koji žele da pohađaju kurs, a prethodno su učili engleski ili njemački, moraju da urade test za određivanje nivoa znanja za engleski ili njemački jezik.

U zavisnosti od rezltata testa, kandidat se raspoređuje na odgovarajući nivo. Taj nivo će, za kandidata, biti dovoljno lagan ukoliko se pažljivo i konitnuirano bude radilo, ali i dovoljno teško da bude izazovno.

Da zakažete termin za testiranje, pozovite našu administraciju na broj 055/220-626

PLAĆANJE
Cijena zavisi od nivoa, dužine časa i dužine trajanja kursa. Plaćanje se vrši u mjesečnim ratama, a jedna rata obuhvata cijenu kursa od 4 sedmice. Plaćanje je gotovinski na blagajni škole ili žiralno.


POPUSTI
Popusti su mogući i do 70%! Nudimo porodične popuste i popuste ukoliko upišete drugi kurs.

Svake školske godine ANGLIA ima u ponudi određene kurseve sa promotivnim cijenama.

Za sve informacije pozovite 055/220-622.