ANGLIA ONLINE

Škola stranih jezika ANGLIA pruža od marta 2020. godine i usluge ON-LINE nastave engleskog i njemačkog jezika u svojim on-line učionicama.
KARAKTERISTIKE OVE NASTAVE SU:
- Pristup časovima preko računara, tableta ili mobilnih telefona iz svojih
domova
- Direktna audio-vizuelna on-line komunikacija nastavnika sa učenicima i
učenika međusobno
- Bogat nastavni materijal, digitalni alati i aplikacije
- Konstantna on-line podrška našeg IT sektora
učenicima, nastavnicima i roditeljima
- Motivisanost učenike za rad u virtuelnom
okruženju
Budite sa nama ON-LINE! Učite engleski ili nemački
sa svojim drugarima!
Kontakt radnim danom od 9h do 17h. Viber 065 00 66 22, Tel 055 220 622