Eaquals konferencije

Naša direktorica profesorica Vercia Amidžić je prisustvovala EAQUALS konferenciji u Madridu. Anglia je aplicirala za stipendiju Eaqualsa sa projektom besplatnih casova u 20 vrtica naseg grada, uz pomoc studenata engleskog, i dobila stipendiju. Hvala Eaquals-u.